"Çağdaş Ofisler Kurar"
ERDEM
HAKKIMIZDA
ÜRETİM
SATIŞ & PAZARLAMA
POLİTİKALARIMIZ
POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKASI
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak için faaliyetlerimize önem vermek,
 • Müşterilerimize sağladığımız ürünlerin servis hizmet kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak,
 • Piyasa koşulları göz önüne alınarak, gerektiğinde müşteri istekleri çerçevesinde , rekabetçi ürünler üretmek,
 • Taahhüt ettiğimiz zamanlarda, ürünlerimizi eksiksiz ve hatasız teslim etmek,
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin makul maliyetle daha iyi yapılmasını sağlamak,
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Kalite politikamızın kavranması ve uygulanmasi için personelimizi sürekli bilgilendirip iyileştirme olgusunu benimsetmek ve güven esaslı müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 • Personelin sağlığını kontrol altında tutmayı,
 • Personelin eğitimini sağlamayı,
 • Herbir iş gören için uygun çalışma ortamı hazırlamayı,
 • Çalışma ortamında her tür tehlike analizlerini yaparak emniyet tedbirleri almayı,
 • Yasal ve güvenli şartlar çerçevesinde kaliteli iş performansını sağlayarak, bu performans sayesinde maliyetleri control altında tutmayı,
 • İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sektörde en iyi seviyeye gelmeyi amaç edinmiştir.

ÇEVRE POLİTİKASI

İnsana, topluma, çevreye “saygı” ana ilkemiz doğrultusunda;
 • Tesisimizi ilgili çevre mevzuatına uyarak işletmek,
 • Çevre kalitesini dikkate alarak, çalışanların ve toplumun sağlık ve güvenliğini koruyarak faaliyet göstermeyi taahhüt etmek,
 • Çevre yönetim sistemini esas alıp, sürekli iyileştirmeleri sağlamak,
 • Tüm tesisimizde sıfır atık üretmek,
 • Küresel kaynakları korumak,
 • Personelimizi çevre konusunda eğitimlerle bilinçlendirmek,
Politikasıyla başarıyı hedeflemekteyiz.